Obchodujte s Íránem

 LogoKomoraTRanspa

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY VÁM S TÍM POMŮŽE.

V návaznosti na své předchozí aktivity a s ohledem na proces rušení sankcí vůči Íránu zřídila Hospodářská komora České republiky komplexní program podpory pro české firmy, které se zajímají o rozvíjení obchodu s Íránem. Íránský trh s 80 miliony spotřebitelů a podnikatelů je obrovskou příležitostí pro české firmy. Tento potenciál je potřeba využít a konkrétními projekty naplnit prostor, který Hospodářská komora České republiky jménem české podnikatelské sféry v minulých letech připravovala a budovala.

Program je otevřen všem firmám, členům i nečlenům HK ČR, které spatřují v Íránu zmiňovaný potenciál, mají co nabídnout a chtějí úspěšně znovuobjevit íránský trh.

V reakci na opětovné zavedení sankcí na íránskou ekonomiku v roce 2018 je provozování programu Brána do Persie pozastaveno.

Registrujte se a získáte nejen tyto exkluzivní výhody - možnost účastnit se:

 - Podnikatelských misí do Íránu

Podnikatelské mise do Íránu

Osobní kontakt s potenciálním partnerem je stále nezastupitelnou částí počátku a rozvoje úspěšného obchodního vztahu, proto jsou podnikatelské mise vhodným nástrojem k navazování nových a rozvíjení stávajících obchodních vztahů. Díky smlouvě uzavřené s Íránskou obchodní, průmyslovou a důlní komorou může HK ČR zajistit vhodné íránské protějšky dle požadavku českých firem, a to ve spolupráci se spolehlivým partnerem, který má perfektní znalost íránského hospodářského prostředí a podnikatelské komunity v Íránu. HK ČR organizuje především doprovodné podnikatelské mise českých ústavních činitelů (do Íránu např. doprovodná mise náměstka ministra zahraničních věcí v září 2014, doprovodná mise ministra zahraničních věcí v září 2015 apod.), ale realizuje i vlastní podnikatelské kontaktní akce ve spolupráci s íránskou národní komorou i její regionální sítí. Účastí v podnikatelských misích HK ČR se mohou české firmy dostat ke kontaktům i jednáním, kam by individuálně bylo obtížné či nemožné proniknout. Kromě obchodních partnerů může HK ČR sjednat i přijetí u představitelů státní a veřejné správy v Íránu, a to v doprovodu českého ústavního činitele či v rámci vybrané skupiny českých firem.

 
- Podnikatelských fór

Podnikatelská fóra

U příležitosti návštěv íránských ústavních činitelů, resp. vrcholných představitelů ministerstev a dalších orgánů státní a veřejné správy organizuje HK ČR podnikatelská fóra a setkání. Pokud je íránský představitel doprovázen podnikatelskou delegací, organizuje HK ČR v rámci podnikatelského fóra bilaterální jednání mezi českými a íránskými firmami. Pokud ne, jsou organizována separátní setkání českých firem s příslušným íránským představitelem. Podnikatelská fóra jsou další zajímavou možností dozvědět se aktuální informace a/nebo navázat kontakty s íránskými potenciálními partnery.

 
- Kulatých stolů a seminářů o Íránu

Kulaté stoly a semináře o Íránu

S cílem podělit se o aktuální, relevantní a praktické informace týkající se procesu rušení sankcí a rozvoje obchodu s Íránem organizuje HK ČR informačně-vzdělávací akce pro podnikatele. Vybrané osobnosti diskutují interaktivní formou s účastníky o různých tématech a aspektech obchodu s Íránem, např. o hospodářském vývoji, právní problematice, rozhodčím řízení, exportním financování, kulturních rozdílech ve vedení obchodního jednání apod. Standardně jsou na tyto akce zváni i představitelé těch českých firem, které již v obchodu s Íránem získaly zkušenosti a jsou připraveny své poznatky sdílet. HK ČR podporuje výměnu tipů, doporučení i varování mezi více a méně zkušenými exportéry tak, aby další exportéři mohli zvolit nejvhodnější postupy na Íránském trhu, vyvarovali se chyb a mohli být na specifickém íránském trhu úspěšní

 
- Veletrhů a výstav v Íránu

Veletrhy a výstavy v Íránu

Dalším nástrojem podpory obchodu je účast na veletrzích a výstavách přímo v Íránu. HK ČR uzavřela partnerství s českou agenturou Zephyr a společně organizují českou účast na vybraných sektorových veletrzích a výstavách v Íránu, a to nejen v hlavním městě Teheránu, ale i v regionech. Účastník programu může využít výhodných podmínek účasti dojednaných s místními organizátory a participovat buď samostatným výstavním stánkem, nebo v rámci stánku HK ČR. Aktivní účast na veletrzích a výstavách patří k často využívaným formám multiplikace osobních kontaktů i v jiných zemích, prostřednictvím HK ČR nyní i v Íránu.

 
- zajistíme asistenci a pomoc s Exportními dokumenty

Exportní dokumenty

HK ČR vydává dokumenty nezbytné pro realizaci exportu, zejména Osvědčení o původu zboží, zároveň ověřuje další průvodní doklady, např. faktury. Při účasti na veletrzích a výstavách v Íránu mohou české firmy využít tzv. ATA karnetu, který je nezbytným dokumentem pro bezcelní přepravu vzorků a ukázek výrobků. I tento dokument je oprávněna vydat HK ČR. Nejen pro mimopražské firmy nabízí HK ČR vyřízení dalších formalit souvisejících s vydáním Osvědčení o původu zboží, které musí potvrdit Ministerstvo zahraničních věcí a také Velvyslanectví Íránské islámské republiky v Praze.

prostřednictvím Kontaktních servisů

Kontaktní servis

Účastníkům programu bude k dispozici i další nástroj k oslovení partnerů v Íránu, a to formou tzv. Kontaktního servisu. HK ČR je schopna zprostředkovat zveřejnění nabídek a poptávek českých firem íránskou národní komorou a zároveň bude zveřejňovat nabídky a poptávky íránských firem určených českým podnikatelům. Tato forma je vhodná spíše pro firmy, které zatím pouze zvažují vstup na íránský trh a chtějí si vytvořit úvodní představu o povaze možné spolupráce

a další aktuální informace o Íránu naleznete na internetovém portále privátním přístupem www.branadopersie.cz

Internetový portál o Íránu s privátním přístupem

Registrovaní účastníci mohou navštěvovat internetový portál BRÁNA DO PERSIE, kde HK ČR shromažďuje veškeré informace o íránském trhu, postupu odstraňování sankcí, tiskové zprávy, rychlé zprávy od ZÚ ČR v Teheránu a další informace obchodní povahy. Součástí portálu je i plán připravovaných podnikatelských misí, kulatých stolů a dalších akcí souvisejících s Íránem. Portál je přístupný pouze pro registrované účastníky programu, kterým je přiděleno přístupové heslo. Mohou tedy kdykoli a odkudkoli zjistit, co je právě nového o Íránu.

 

 Další výhody pro registrované

Registrovaní účastníci programu mohou využít následujících výhod:

1. Exkluzivní přístup ke všem informacím o připravovaných aktivitách vůči Íránu (zařazení do databáze registrovaných účastníků programu, privátní přístup do internetového portálu BRÁNA DO PERSIE s veškerými informacemi o Íránu).

2. Přednostní zařazení do podnikatelské delegace či do seznamu účastníků všech dalších akcí organizovaných v rámci programu BRÁNA DO PERSIE, u nichž je omezena kapacita či podmíněna kvalifikovaným výběrem.

3. Sleva 5% z účastnického poplatku v případě podnikatelské mise, 50% v případě Kontaktního servisu a 50% v případě podnikatelských fór, kulatých stolů, seminářů, pokud jsou tyto akce zpoplatněny.

4. Bezplatná konzultace s odborným pracovníkem Zahraničního odboru HK ČR (doporučení postupu, možnosti kontaktů na instituce v ČR i Íránu, obchodní příležitosti apod.).

5. Asistence při vyřizování víz (podpůrný dopis pro žádost o íránské vízum, potvrzení zvacího dopisu, pomoc při pozvání íránského partnera do ČR apod.).

6. Sleva 50% z poplatku hrazeného za zprostředkování ověření dokladů na konzulárním oddělení Velvyslanectví Íránu v Praze v souvislosti s vydáním Osvědčení o původu zboží.

7. Sleva 10% z účastnického poplatku na Krajských exportních konferencích, které HK ČR ve spolupráci s Krajskými hospodářskými komorami organizuje 1x ročně ve všech krajích České republiky s cílem přiblížit českým firmám nástroje podpory exportu.